Voorstellingen

“Je kijkt in de spiegel en ziet in weerspiegeling alle mensen die je bent geweest”

“Zou het durven uitspreken van onze eigen onmacht en onzekerheden ons wellicht niet krachtiger maken?”

“Zit er nou iets onder m’n bed? Niet kijken!”

“I greet them all, the women I used to be.”