Voorstellingen

“Je kijkt in de spiegel en ziet in weerspiegeling
alle mensen die je bent geweest”
“Zou het durven uitspreken van onze eigen onmacht en onzekerheden ons wellicht niet krachtiger maken?”